Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

„Соціально-історичні умови виникнення християнства”

1. Загальні положення

Християнство є однією з найбільших світових релігій, має близько 1,5 миллиардов. прихильників, що складає приблизно 20% населення земної кулі. Воно поширене в усіх країнах світу, а домінує серед населення в Європі, Америці, Центральній та Південній Африці, Австралії. Християни складають переважну більшість населення в найбільш Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат розвинених країнах, що дозволяє їм справляти значний вплив на перебіг політичних і соціально-культурних світових подій. Протягом майже 2 тис. років існування людів християнство впливало на розвиток їхньої культури, певною мірою визначало історичну долю окремих людів. Християнство є також однією з найбільш розвинених в ідеологічному плані монотеїстичних релігій Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат.

Християнство виникло в ї ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії, зокрема в Антіохії, Сирії, Малій Азії. Римська імперія на той час була великою рабовласницькою державою, соціально-політичний лад якої знаходився у глибокій кризі, що обумовлювало посилення експлуатації рабів, загострення соціально-класових суперечностей і призводило до численних повстань і війн Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат рабів проти рабовласників. Але виступи рабів, як і поневолених людів, щоразу завершувалися поразкою. Це вело до втрати впевненості у своїх силах та віри в можливість подолання соціального зла, викликало почуття приреченості, безперспективності. Серед рабів і поневолених людів поширювалися песимістичні настрої, відчай та безнадійність, а як наслідок цього — пошуки Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат выручиління й порятунку від зла в надії на допомогу небесних сил, божого рятівника. Цьому сприяло й те, що в умовах деградації суспільства, апатії й деморалізації досить поширеними були віра в чудо, екстази, видіння, привиди і под. Свідомість знедолених людей ставала дуже сприйнятливою до містико-релігійних ідей та Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат уявлень, що було живильним грунтом для засвоєння християнського месіанського віровчення.

Перші християнські громади з'явилися серед населення єврейської діаспори у другій половині І ст. н. е. Об'єднання їх відбувалося під впливом запозиченої а іудаїзму ідеї спасателя, месії, посланця Боги, який мав придти і спасти пригноблених і знедолених. Ця Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат ідея стала популярною також серед рабів, старців, жебраків ти інших верств населення. Згодом віра в спасателя, месію (іудаїстичний месіанізм) стала одним із джерел міфу про Христа (Христос — по-єврейськи Месія, грец. переклад — Помазаник, їм’я Ісус — Спасатель). Взагалі, про первісне християнство досить яскраво свідчить книжка Нового Заповіту "Апокаліпсис". У ній ще Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат не згадується назва "християни", а своїх одновірців создатель уважав іудеями; не знаходимо здесь також ні догматики, ні моралі пізнішого християнства. Але в "Об'явленні Івана Богослова" досить виразно пророкується кінець світу, перемога Бога над антихристом і встановлення месією вічного Небесного Королевства.

Відомо, що перші християнські громади не мали сталої Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат організації. Вони були розрізнені, діяльність їхня зводилася до розспівування молитов на релігійних зібраннях і спільних трапезах. Не було професійного духовенства, єдиного християнського віровчення і культу. Навіть більше, християни зазнавали від Римської держави утисків, переслідувань і навіть масового знищення протягом майже всього II ст.

2. Етапи еволюції християнства

Попервах християнство було лише однією Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат з месіанських сект іудаїзму. Але наприкінці І ст. до християнських громад вступали й неєвреї, яким була близькою ідеологія християнства — ідеї гріховності, выручиління і спокути, спасателя, месії. У IIст., незважаючи на гоніння християн з боку влади, їхні громади поширилися на всю територію Римської імперії, в їхній структурі з'явилися Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат постійні посадові особи — диякони та єпископи, які грали провідну роль у питаннях догматики і культу. Наприкінці II — на початку III ст., долаючи гостру боротьбу між окремими сектами й течіями, християнські громади об'єдналися навколо величавых міст імперії — Александрії, Карфагена, Рима та ін. Єпископи цих міст, які очолювали Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат церкви своїх провінцій, стали називати для себя митрополитами. Так поступово складалася церковна організація християнства, а ЇЇ ідеологія набувала дедалі більшого поширення серед римських громадян. У 313 р. імператор Константин видав едикт (указ) про надання християнству офіційної рівності з усіма релігіями, а 324 р. — оголосив християнство державною релігією.

Ще на початку IIIст. керівники християнських Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат громад збирали локальні, помісні собори для вирішення питань догматики і культу, У 325 р. за ініціативою і під головуванням імператора Константина відбувся І Вселенський собор в місті Нікея (Мала Азія). На Нікейському соборі було затверджено "Знак віри" (у першій редакції) — стислий виклад основних догматичних положень християнства, який мав об'єднати єдиним Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат віровченням розрізнені громади. Собор визначив також час святкування Пасхи, засудив єресь аріанства. IIВселенський собор (381 р., Константинополь) уточнив редакцію нікейського "Символу віри", затвердив формулу троїчності Бога, засудив єретичні рухи. IIIВселенський собор (431 р., Ефес) визнав Діву Марію Богородицею. На IVВселенському соборі (451 р., Халкідон) було прийнято догмат про двоєдину природу Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат Ісуса Христа, якого визнано Богом і людиною, що має дві істоти, але одну іпостась. Окремі церкви не визнали цього догмату, що призвело до першого розколу в християнстві та утворення нехалкідояських (монофізитських) церков — Вірмено-григоріанської, Коптської (Ефіопської) та ін. Монофізити стверджували, що Ісусові Христу властива одна природа — божественна. V Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат і VI Вселенські собори (553 і 680 рр», Константинополь) у своїх основних рішеннях засудили монофі-зитів і моїгофилітів (останні визнавали за Христом дві природи, але єдину волю, одну "боголюдську" енергію). VII Вселенський собор (787 рм Нікея) засудив іконоборство і виніс рішення про вшанування ікон і хреста. Зазначимо, що православна церква визнає рішення лише 7 Вселенських соборів Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат» Римсько-католицька церква називає Вселенськими і 14 наступних соборів, що їх скликала сама. У VIст. в християнстві склалася церковна організація з центрами патріаршестві Рим, Константинополь, Александрія, Антіохія та Єрусалим.

З IVст. еволюція християнства визначалася історичною долею Римської імперії. Відомо, що 330 р. імператор Константан переніс столицю імперії у свою колонію на Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат Сході — Візантію. У 395 р. імперія розпалася на Західну (Рим) і Східну (Константинополь). Германські племена 476 р. остаточно зруйнували Західну імперію. Східна імперія, відома як Візантійська, стала найбільшою феодальною державою і проіснувала до 1453 р. Отже з IV ст. визначилися два центри християнства: західний — у Римі та східний — у Візантії. Таке співіснування Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат центрів, із різними соціально-політичними умовами, нередко спричиняло церковні конфлікти між ними. Так, У VII—VIIIст. візантійські імператори, самовільно привласнивши право очолювати церкву, вважали за можливе міняти не лише східних патріархів, а й західного главу християн. Після VII Вселенського собору відносини між ними загострилися внаслідок дискусії Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат про сходження Святого Духа тільки від Бога-отця чи й від Бога-сина, як уважала західна церква. Суперечки досягли кульмінації в 60-рр. IX ст.» если було піддано анафемі папу Миколу І і патріарха Фотія. Нарешті, в XI ст. знову спалахнула суперечка про верховенство у християнстві, що призвела 1054 р, до повного розмежування і Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат розколу християнства на дві церкви: західна прибрала назву римо-католицької (тобто вселенської, римо-всесвітньої), а східна (греко-візантійська) стала називатися ортодоксальною (правовірною, православною), з додаванням терміна "кафолічна" (всесвітня).

У ті часихристиянство поширювалося на теренах Європи. Повелитель германського племені франків хрестився 496 р., хоча інші германські племена залишалися язичниками до кінця Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат VIIIст. Християнізація англосаксів, які вторглися на територію Британії, почалася наприкінці VIст. У VI ст. християнська церква утвердилася в Іспанії, Грузії. У VII—IX ст. прийняли християнство слов'яни Південної та Центральної Європи: Великоморавське князівство (831 р.), Болгарія (864—865 рр.), Чехія (882—884 рр.) У 925 р. християнство утвердилося в Хорватії, 966 р. — в Польщі. У Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат другій половині X ст. ввійшли до християнського світу Угорщина і Данія, наприкінці X ст. — Швеція, Норвегія і Київська Русь (988 р.)

В еволюції західного і східного християнства не було єдності ні за віровченням, ні за організацією. У XVIст., в період Реформації, від католицизму відійшла частина віруючих, яка утворила протестантський рух Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат, на основі якого потім склалися різноманітні протестантські церкви. Починаючи з XVIIст. , всередині католицизму та окремих православних церков (приміром, російської) виникали численні секти і течії, окремі з их існують і досі. Взагалі християнство сразу передіелене на три великі течії; католицизм, православ'я і протестантизм, які різняться ідеологією Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат та організацією.

3. Віровчення християнства

Богословська думка вважає християнське віровчення наслідком пропаганди вчителя Ісуса Христа, який, власне, й започаткував християнську релігію. Історична наука, посилаючись на новозавітні тексти, не дає нам повної інформації про образ Ісуса Христа, його проповідницьку діяльність. В "Апокаліпсисі" християнське божество не назване своїм іменем, воно не має нічого спільного а Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат земним проповідником і вчителем (Об., 5:6; 12:1; 12:5). У Посланнях апостола Павла образ Христа подано абстрактно. Це — Бог, який втілився в людину, Боголюдина: народився на землі від земної жінки, був страчений і воскрес. Але де, если та за яких разумов він народився, залишається невідомим, зокрема для апостола Павла (Дії Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат, 10:38 —42). Виразний портрет мандрівного проповідника є лише в Євангеліях від святого Матвія та святого Луки, які подають біографію Ісуса Христа (Мт., 1—5, 27—28; Лк., 2—6, 23—24). Але закінченого історичного виду Христа, заснованого на фактографічному матеріалі, немає навіть здесь.

Сучасна історична наука нагромадила чимало даних, які свідчать про тривалий період формування християнського віровчення, його багатоступеневий Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат нрав творіння. Попервах становлення християнського вчення відбувалося на підвалинах іудаїзму: біблійна традиція визнається як своєрідна передісторія християнства, а "П'ятикнижжя" Мойсееве, "Книжка псалмів", Пророцькі книжки та ін. увійшли до християнського канону як "Старий Заповіт. Бог християн — це єдиний, живий і особистий "Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів" (Мтм 22:32). Христос Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат і апостоли моляться в іудейських храмах, виконують ритуал обрізання та ін., що належить робити побожному іудею. Християнство запозичило з іудаїзму моральні заповіді, вчення про кінець світу і віру в настання Небесного Королевства, хоча воно за змістом не є адекватним, оскільки Христос по-іншому сприйняв іудейську мораль, про що Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат виголосив у Нагірній проповіді (Мт., 5), а християнський міф про прихід на землю месії Ісуса, його страждання і погибель стали спокутою людських гріхів. Водночас християни сформулювали нові ідеї (особистого безсмертя і загробної відплати), що були невідомі іудеям.

Християнське вчення має й філософські джерела, зокрема вчення єврейського філософа Філона Александрійського Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат (25 до н. е. — 50 н, е.): про те, що Бог-отець виступає творцем ідей, душі, світу, а посередником між Богом і людьми є Світовий розум, Логос; про природжену гріховну сутність людини; про необхідність урятування душі через аскетизм і страждання; про Логос (слово) як месію, спасателя. Дуже очень вплинуло на християнську ідеологію Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат філософське вчення 100їка Сенеки (4 до н. е. — 65 н. е.): про рівність людей перед Богом; про врятування душі як мети життя; про любов до ворогів та ін. Особливо вартісними для християнства були моральні повчання Сенеки про те, що людина має бути покірною, смиренною, витриманою, розсудливою, відмовлятися заради выручиління душі від Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат земних радощів і насолод.

На формування культу в християнстві досить величавый вплив, окрім іудаїзму, зробили численні східні культури, насичені містичними ідеями, зокрема культ перського бога сонця Мітри (святкували 25 грудня), культи богів Осириса, Адоніса та ін., які вмирали та воскресали (відзначалися свята в дні весняного рівнодення), культи та обряди давньоримської політеїстичної Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат релігії.

Та все ж християнство було новою релігією, яка мала оригінальні за новизною ідеї та ідеали. Насамперед це ідея Боголюдини — Спасателя Ісуса Христа, який страждав і віддав життя, спокутуючи гріхи людства. Ідеал людини, яка страждає за інших, уперше в історії античної культури дозволив підняти глас на захист Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат знедолених, стражденних і поневолених людей. Християнська мораль пронизана людяністю, гуманізмом, оскільки формувалась як кандидатура аморалізмові, що поширився в період занепаду рабовласницького Риму. Недарма християнські апологети Юстин, Кіпріан, Тертуліан та ін. гостро викривали анти-людські звичаї та панівну мораль Риму, жорстокість, несправедливість, спотворення, користолюбство й лицемірство.

На основі ідейних джерел Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат християнства Біблії (Старенького й Нового Заповітів), рішень Вселенських соборів, Святого переказу (твори церковних авторитетів) було вироблено й затверджено "Знак віри", що складається з 12 догматичних положень: 1) вірити в єдиного Бога, який існує в трьох іпостасях; Бог-отець, Бог-син і Бог—Дух Святий (християнська свята Трійця); 2) догмат про боговтілення, згідно Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат з яким Христос, залишаючись Богом, народився від Діви Марії; 3) догмат про спокуту, відповідно до якого Христос своїм стражданням і смертю на хресті спокутував гріхи людей; 4) догмат про воскресіння, за яким через три дні після страти Христос воскрес та був серед людей іще 40 днів; 5) догмат про вшестя зобов'язує людей вірити, що після Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат воскресіння Христос потім піднісся на небо до Бога-отця, але повернеться на землю під час другого пришестя; 6) догмат про віру в безсмертя душі; 7) догмат про існування пекла і раю; 8) догмат про небесну відплату за богоугодне життя на землі; 9) догмат про віру в єдину святу, соборну та апостольську Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат церкву; 10) догмат про визнання необхідності хрещення; 11) догмат про воскресіння мертвих; 12) догмат про прихід вічного Королевства Небесного для праведників і вічних мук для грішників.

Окремо від "Символу віри" християнська ідеологія містить також ідеї, погляди та уявлення про навколишній світ (християнська картина світу), про походження людини, про соціальний устрій, про Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат сім'ю і шлюб, про жінку, про працю та про безліч інших заморочек людського життя. Взагалі християнський світогляд являє собою строкату картину релігійних і реалістичних поглядів. Завдяки останнім ідеям та ідеалам, особливо соціально-етичного спрямування, християнство вижило й перетворилося на потужну релігійну ідеологію, що панує у свідомості великої частини людства Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат. Люд зрозумів і сприйняв у християнстві те, що відповіотдало його сподіванням та уявленням.

4. Християнський культ

Паралельно становленню ідеології християнства відбувалося формування християнського культу, сукупності особливих обрядів, ритуалів і дій. Унаслідок цього процесу в християнстві склалася досить розгалужена система різноманітних свят, постів, жертвоприношень, поклонінь, молитов, богослужінь, таїнств, релігійних треб тощо, обгрунтованих Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат вірою в надприродне та регламентованих віровченням, церковними канонами. Останні зафіксовані в богослужбових книгах»

Найважливішими з християнських ритуалів є сім таїнств До их належать; хрещення (прилучення до християнства засобами обливання чи занурення у воду), миропомазання (додання хрещеному Святого Духа через змащування освяченим маслом — миром його тіла); покаяння (сповідь, каяття Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат віруючого за його гріхи перед священиком), причащання, або євхаристія (куштування хліба й вина, що знакізують тіло і кров Христа), шлюб (здійснення в храмі церковного шлюбу, вінчання), священство, або ординація (єпископське висвячення на церковнослужителя), маслосвяття, або соборування (помазання єлеєм тяжко хворої або вмираючої людини).

Важливим елементом християнського культу є також богослужіння Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат — сукупність церемоній та обрядових дій, звернених до Бога з метою отримати від нього милість. У християнстві існують кола: річного богослужіння (порядок відправлення богослужінь протягом року); тижневого богослужіння (порядок відправлення служб на кожний денек тижня: неділя — воскресіння Ісуса Христа, понеділок — ангелам Бога, вівторок — пророкам, середа — зраді Ісуса Христа, четвер Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат — святійшим християнства, п'ятниця — розп'яттю Ісуса Христа, субота — всім святим християнської церкви), добового богослужіння (складається з 9 служб: вечірніх і нічних — вечірня, завечірня, опівнічна й ранішня, та денних — першої, третьої, шостої та дев'ятої години). Центральним місцем богослужіння е літургія (обіденька, меса), що відбувається в храмі урочисто й Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат супроводжується музикою та співами, поклонами, запаленням свічок і лампад та ін. У християнстві для богослужінь використовуються національні мови, а окремими церквами також створені (прийняті) для богослужінь відповідні мови ("мертві" мови). Так, у католицизмі вживається латинська мова, в окремих православних церквах — церковно-слов'янська.

Християнські свята посідають важливе місце в культовій Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат практиці; поділяються на головні, великі та престольні. Це дні відзначення подій церковної історії, християнської міфології, пам'ятні дати. Головних свят — 12 (дванадесяті); деякі з их мають фіксовану дату (за юліанськимчи григоріанським календарем) проведення. Це такі свята: Пасха, або Великдень (у пам'ять воскресіння з мертвих ІсусаХриста); Різдво Христове (денек народження Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат Ісуса Христа: 7 січня або 25 грудня відповідно до григоріанського чи юліанського календаря); Трійця, або П'ятидесятниця (в пам'ять про зішестя Святого Духа на апостолів у 50-й денек після воскресіння Христа); Стрітення Господнє (представлення батьками Ісуса Христа Богові, 2 свирепого); Хрещення Господнє, Богоявлення (в пам'ять хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат пророком ІваномХрестителем, 19 січня); Выручил (перетворених Ісуса Христа в присутності апостолів на Божу істоту, 19 серпня); Вхід Господа в Єрусалим, або Вербна неділя; Вознесіння Господнє (в пам'ять про вшестя Ісуса Христа на небо у 40-й денек після Великодня); Здвиження Чесного і Живительного XрестаГосподнього (присвячений вшануванню хреста,27 вересня); Введення Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат у храм Пресвятої Богородиці (в пам'ять відвідання храму Дівою Марією, 4 грудня); Благовіщення (сповіщення Діві Марії архангелом Гавриїлом про народження Сина Божого Ісуса Христа, 7 квітня); Успіння Богородиці, або перша Пречиста (денек смерті Діви Марії, 28 серпня).

До величавых свят (які не входять до числа дванадесятих, але обширно вшановуються) належать: Покрова (14 жовтня Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат); Різдво Івана Хрестителя (7 липня); Обрізання й Найменування Господнє (14 січня); Свято святих апостолів Петра і Павла (12 липня); Відсікання голови Івана Предтечі. Престольні, або храмові свята, свята на честь святих установлені церквою на вшанування християнських святих, Богородиці, чудодійних ікон та інших подій, ім'ям яких названо місцевий храм або денек Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат у церковному календарі. Під час свят проводяться урочисті богослужіння з прославлянням відповідних подій.

У християнському культі існують також пости, тобто утримання від їжі чи обмеження щодо страв тваринного походження протягом певного часу. Пости, як і свята, пов'язані з життям Ісуса, християнських святих. Зокрема, перед Великоднем установлено Величавый піст, на Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат спогад про страждання і погибель Христа. У церковному календарі встановлено пісні дні — середа і п'ятниця. Існують тривалі пости: Апостольський — від свята Трійці до 12 липня (Петрівка), Успенський, або Выручилів (з 1 по 25 серпня), Різдвяний, або Пилипівка (за 40 днів до Різдва). Кількість пісних днів в окремих християнських церквах досягає 200.

Серед культової Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат практики у християнстві досить поширені молитви, тобто звернення віруючих до Бога (їх образів чи святих предметів) із проханням послання їм блага та відвернення зла. Молитва — це своєрідна форма заклинань у формі прохань та благань, якими супроводжуються майже всі релігійні церемонії. Вони бувають колективні (групові) або індивідуальні, їхні тексти подаються Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат у відповідних молитовниках.Поширені в християнстві і вшанування реліквій, тобто певні колдунічні дії навколо визначених церквою сакральних предметів. Найвідоміші у християнстві — вшанування ікон (зображення), образ Бога, святих та інших сакральних істот — об'єктів вшанування, хреста (встановлений у IV ст, знак страждання і смерті Ісуса), мощей (нетлінні мощі святих, тобто Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат людей, які вшановуються церквою) та ін.

Структура релігійних організацій у християнстві різноманітна. Але в ній завжди є миряни і клір, звичайні віруючі й духовенство, тобто священнослужителі і церковнослужителі (псаломщики , паламарі тощо). Священнослужителі мають духовний сан і відповідну ієрархію: ієреї — середнє духовенство (священики), яке безпосередньо обслуговує віруючих, та архієреї, єпископат — вище духовенство Соціально-історичні умови виникнення християнства - реферат. Церковнослужителідуховного сану не миють, вони лише допомагають священнослужителям підчас богослужінь і таїнств.sochinenie-na-lingvisticheskuyu-temu-pugaet-vospolzujsya-pomoshyu.html
sochinenie-na-temu-da-bili-lyudi-v-nashe-vremya.html
sochinenie-na-temu-govorit-pamyat.html